ஆராதனைஆராதனை
ஆராதனைஉமக்குதானே (2)
Bm G
உள்ளமும் ஏங்கிடுதே உணர்வுகளும் துடிக்குதே
Em A G D
உம் முகத்தை பார்க்கணும் உம்மோடு இணையணும்
D A
நீர் செய்த நன்மைகளை நினைத்துப் பார்க்கிறேன்
Em A D
ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் ருசித்து மகிழ்கிறேன்
F# Bm
எல்லாம் மறக்கணும் உம்மையே நினைக்கணும்
A G D
உம் சித்தம் செய்யணும் இன்னும் உம்மை நெருங்கணும் –
…உள்ளமும் ஏங்கிடுதே
D A
என் ஆசை நீர் தானே நீர் இன்றி நானில்லை
Em
உம் அன்பை விட்டு என்னால்
A D
எங்கு செல்ல கூடுமோ
F# Bm
நீரே என் நம்பிக்கை நீரே என் ஆதரவு
A G D
உம் சமூகம் போதும் அதுவே என் ஆனந்தம்
– உள்ளமும் ஏங்கிடுதே